5ο Επιστημονικό Πεδίο: Εξειδίκευση από την αρχή ή Γενικές Γνώσεις - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

5ο Επιστημονικό Πεδίο: Εξειδίκευση από την αρχή ή Γενικές Γνώσεις

Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία (3) καθαρά οικονομικά πανεπιστήμια (αυτό σημαίνει ότι όλα, σχεδόν, τα τμήματά τους αφορούν σε οικονομικές σπουδές). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) που είναι γνωστό και με την προηγούμενη ονομασία του (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε γενικές γραμμές, αν το παιδί σας πρόκειται να επιλέξει μεταξύ δύο ίδιων τμημάτων (π.χ. οικονομικών επιστημών) που υπάρχουν σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη οικονομικό πανεπιστήμιο, τότε είναι προτιμότερο να επιλέγει το τμήμα του οικονομικού πανεπιστημίου.

Τα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου ασχολούνται με τις οικονομικές σπουδές και την λειτουργία των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση έχει διάφορα τμήματα, τομείς όπως θα μπορούσαμε να πούμε, (λογιστήριο, πωλήσεις, μάρκετινγκ, αποθήκη, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κτλ) ανάλογα με το μέγεθός της και το αντικείμενο που δραστηριοποιείται. Στο 5ο επιστημονικό πεδίο, λοιπόν, υπάρχουν τμήματα που το παιδί σας θα μπορεί να παρακολουθεί μαθήματα ενός συγκεκριμένου αντικειμένου (π.χ. μάρκετινγκ, λογιστικής-χρημ/μικης), τμήματα όπου το παιδί σας θα συναντήσει μαθήματα από όλους τους τομείς μιας επιχείρησης (π.χ. διοίκησης επιχειρήσεων) και τμήματα που ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τη θεωρία της οικονομικής επιστήμης (π.χ. Οικονομικών Επιστημών).

Στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων το παιδί σας τα δύο πρώτα χρόνια θα παρακολουθήσει μαθήματα από διαφορετικούς τομείς μιας επιχείρησης και, στο τρίτο έτος, θα επιλέξει την κατεύθυνση που τον/την ενδιαφέρει. Η επιλογή που έχει να κάνει το παιδί σας μεταξύ των γενικών αυτών τμημάτων και των πιο εξειδικευμένων εξαρτάται από το πόσο σίγουρος είναι στα 17 του, που επιλέγει το τμήμα που θα σπουδάσει, ποιο συγκεκριμένο αντικείμενο του αρέσει. Αν ξέρει τι θέλει, τότε θα επιλέξει συγκεκριμένο τμήμα (π.χ. μάρκετινγκ, λογιστική κτλ). Αν, όμως, δεν είναι σίγουρος, τότε η πιο ασφαλής επιλογή είναι τα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να γνωρίσει τα 2 πρώτα χρόνια τα μαθήματα όλων των αντικειμένων και μετά να επιλέξει κατεύθυνση με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το τμήμα Μάρκετινγκ έχει στόχο να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, επικεντρώνεται και στην επικοινωνία. Πρακτικά, επιλέγοντας το παιδί σας το συγκεκριμένο τμήμα, θα μάθει να μελετά και ν' αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους.

Τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης, ασχολούνται με τον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης (finance). Στόχοι των τμημάτων είναι η εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και η κατάρτιση επαγγελματιών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά στελέχη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν.

Τέλος, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των τμημάτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών κι αυτή είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο,  πρακτικά μαθήματα που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις, ενώ τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους περισσότερα θεωρητικά μαθήματα οικονομίας, οικονομικών σχέσεων και ανάλυσης, οικονομικής πολιτικής κλπ. Διαφέρουν από τα υπόλοιπα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, επειδή δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη θεωρία της οικονομίας.

Πηγή: Βιβλίο Πάμε… Πανεπιστήμιο 2017

Σπύρος Μιχαλούλης, Νίκος Παυλάκος, Συγγραφείς του βιβλίου

«Πάμε… Πανεπιστήμιο 2017», Εκδόσεις: Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.


ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ. 71601

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ: 2810-398100
Fax: 2810-398015
Marketing: 2810-398112-113
Αγγελίες: 2810-398101, 152

[email protected]
[email protected]
Powered by Media Graphics
Άδειες