Πανελλήνιες 2017 - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Πανελλήνιες 2017 - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ

Στο βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο 2017», τον εξαιρετικό αυτό οδηγό σπουδών για υποψήφιους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται μια προσπάθεια, εκτός των άλλων,  να απαντηθούν συνήθη διλλήματα που συναντάμε στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου. Ο υποψήφιος θα κληθεί κάποια στιγμή να επιλέξει μεταξύ δύο ή τριών «συναφών» τμημάτων και να ιεραρχήσει στις προτιμήσεις του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ερωτήματα είναι κρίσιμα. Σταχυολογούμε λοιπόν μερικά συγκριτικά στοιχεία από το βιβλίο.

  1. Ξενόγλωσσες φιλολογίες και μεταφραστών

Η βασική διαφορά μεταξύ των φιλολογικών τμημάτων ξένων γλωσσών και του μεταφραστικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν την αντίστοιχη γλώσσα, ενώ οι απόφοιτοι του μεταφραστικού δεν μπορούν. Αντίθετα, οι απόφοιτοι του μεταφραστικού μπορούν να υπογράφουν επίσημες μεταφράσεις του κράτους, ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών δεν μπορούν. Μπορούν όμως να κάνουν μεταπτυχιακό στη μετάφραση ή τη διερμηνεία και να εργαστούν σε αντίστοιχες θέσεις, όπως και οι απόφοιτοι του μεταφραστικού. Μεταξύ της διδασκαλίας και των επίσημων μεταφράσεων, στην αγορά φαίνεται ότι περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους προσφέρει η δυνατότητα της διδασκαλίας.

2.      Τμήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας - Βιολογίας

Οι τέσσερις αυτές ομάδες τμημάτων αποτελούν τις λεγόμενες καθαρές θετικές επιστήμες. Αποτελούν, στην ουσία, τη βάση πολλών άλλων επιστημονικών αντικειμένων με οποιαδήποτε ειδίκευση επιθυμεί κάποιος να αποκτήσει. Τα τμήματα αυτά δίνουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους στους αποφοίτους τους και αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή ως βάση σπουδών, ειδικά για υποψηφίους που δεν έχουν αποφασίσει στα 17 τους με τι ακριβώς θέλουν να ασχοληθούν. Είναι σημαντικό να μην παρεξηγούνται οι χαμηλές βάσεις μερικών από αυτά τα τμήματα γιατί το πρόγραμμα σπουδών τους είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί πολύ υψηλές γνώσεις του εκάστοτε αντικειμένου. Επίσης, στο χώρο της εκπαίδευσης, στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερες ώρες διδασκαλίας προσφέρονται στα μαθηματικά και ακολουθούν η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Η βιολογία ως περισσότερο ερευνητική επιστήμη, δεν είναι εύκολο να προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας σε πρακτικά αντικείμενα. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το επίπεδο σπουδών των ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων είναι αρκετά υψηλό σε διεθνές επίπεδο και οι απόφοιτοί τους γίνονται αρκετά εύκολα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

3.      ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας - Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας

Οι τρείς αυτές ομάδες τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (μόνο η Εργοθεραπεία είναι μοναδικό τμήμα στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας) ασχολούνται με τη φροντίδα και τη θεραπεία του ανθρώπου σε ότι έχει να κάνει με προβλήματα σωματικά, λόγου ή ειδικών αναγκών, αντίστοιχα. Ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «παραϊατρικών» επαγγελμάτων και φαίνεται να έχουν αρκετά καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Τα μαθήματά τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα για μαθητές άλλων κατευθύνσεων, εκτός της θετικής που έχουν διδαχθεί χημεία και βιολογία κατεύθυνσης. Επίσης, δεν υπάρχουν αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Η επιλογή μεταξύ των τριών εξαρτάται κυρίως από το είδος των προβλημάτων που θέλει να ασχοληθεί μελλοντικά ο υποψήφιος, ενώ, για το τμήμα της Εργοθεραπείας, πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερο ψυχικό σθένος καθώς θα ασχολείται με άτομα που έχουν σωματικά ή νοητικά προβλήματα και κάποιες μορφές ειδικών αναγκών (π.χ. σύνδρομα, νοητική στέρηση κτλ).

4.      Πολιτικοί Μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί &

Μηχανικοί Υπολογιστών - Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Τα τμήματα είναι εξίσου καλά σε επίπεδο σπουδών, επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους στης αγορά εργασίας. Η βασικές τους διαφορές έγκεινται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα (τι μελέτες μπορεί να υπογράφει ο κάθε μηχανικός) και στις διεξόδους που προσφέρουν στην αγορά εργασίας. Έτσι, αν κάποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται αν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο χώρο των κατασκευών (οικοδομές) τότε τον συμφέρει να επιλέξει το τμήμα των πολιτικών μηχανικών, γιατί οι πολιτικοί μηχανικοί υπογράφουν τις περισσότερες μελέτες στο χώρο των κατασκευών. Αν κάποιος υποψήφιος δεν ενδιαφέρεται για το χώρο των κατασκευών ή όχι μόνο για το χώρο των κατασκευών, τότε είναι καλύτερο να επιλέξει ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους. Οι δύο αυτές σχολές δίνουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στο χώρο των κατασκευών (υπογράφουν ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες), αλλά προσφέρουν και μια τεράστια γκάμα άλλων επιλογών σε σχετικά αντικείμενα με το πρόγραμμα σπουδών τους. Μεταξύ, τώρα, των δύο αυτών σχολών η διαφορά είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αν κάποιος θέλει να ειδικευτεί και στους υπολογιστές, τότε θα επιλέξει ηλεκτρολόγους και όχι μηχανολόγους.

5.      Οικονομικών Επιστημών - Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων σχολών είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο,  πρακτικά μαθήματα που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις, ενώ τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνουν περισσότερο θεωρητικά μαθήματα οικονομίας, οικονομικών σχέσεων και ανάλυσης, οικονομικής πολιτικής, φορολογικής πολιτικής κτλ. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία (3) καθαρά οικονομικά πανεπιστήμια (αυτό σημαίνει ότι όλα, σχεδόν, τα τμήματά τους αφορούν σε οικονομικές σπουδές). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) που είναι γνωστό και με την προηγούμενη ονομασία του (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε γενικές γραμμές, όταν κάποιος υποψήφιος πρόκειται να επιλέξει μεταξύ δύο ίδιων τμημάτων (π.χ. οικονομικών επιστημών) που υπάρχουν σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη οικονομικό πανεπιστήμιο, τότε είναι προτιμότερο να επιλέγει το τμήμα του οικονομικού πανεπιστημίου.

Πολλές τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται στον οδηγό σπουδών της Orientum: «Πάμε Πανεπιστήμιο 2017». Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία.

Orientum, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Αποκλειστικοί συνεργάτες Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Φρ. Πουκαμισάς Ηρακλείου


ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ. 71601

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ: 2810-398100
Fax: 2810-398015
Marketing: 2810-398112-113
Αγγελίες: 2810-398101, 152

[email protected]
[email protected]
Powered by Media Graphics
Άδειες