Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εξετάσεις 2016

Ανθρωπιστικών σπουδών

Λατινικά Γ΄Λυκείου 2016 - Εκφωνήσεις

Λατινικά Γ΄Λυκείου 2016- Απαντήσεις

Βιολογία Γ΄Λυκείου 2016 - Εκφωνήσεις

Βιολογία Γ΄Λυκείου 2016 - Απαντήσεις

Ιστορία ΟΠ Γ΄Λυκείου 2016 - Εκφωνήσεις

Ιστορία ΟΠ Γ΄Λυκείου 2016 - Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Ανθρ. Σπουδών 2016 - Εκφωνήσεις

Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Ανθρ. Σπουδών 2016 - Απαντήσεις

Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου - Εκφωνήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου - Απαντήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής - Απαντήσεις

Φυσική Γενικής Παιδείας - Εκφωνήσεις

Φυσική Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας - Εκφωνήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας - Εκφωνήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής - Απαντήσεις

Μαθηματικά Ι ΓΈΠΑΛ (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά Ι ΓΈΠΑΛ (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας - Εκφωνήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις

Ειδικά μαθήματα

Γερμανικά 2016 - Εκφωνήσεις

Γερμανικά 2016 - Απαντήσεις

Γαλλικά 2016 - Εκφωνήσεις

Γαλλικά 2016 - Απαντήσεις

Αγγλικά 2016 - Εκφωνήσεις

Αγγλικά 2016 - Απαντήσεις

Συστήματα Ψηφ. Ηλεκτρ. ΓΈΠΑΛ (παλαιό σύστημα)  - Εκφωνήσεις

Συστήματα Ψηφ. Ηλεκτρ. ΓΈΠΑΛ (παλαιό σύστημα)  - Απαντήσεις

Θετικής κατεύθυνσης

Χημεία Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Χημεία Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Βιολογία Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Βιολογία Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Θετικών Σπουδών

Χημεία Γ΄Λυκείου - Εκφωνήσεις

Χημεία Γ΄Λυκείου - Απαντήσεις

Φυσική ΟΠ Γ΄Λυκείου - Εκφωνήσεις

Φυσική ΟΠ Γ΄Λυκείου 2016 - Απαντήσεις

Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών, Οικον. & Σπουδών Πληρ. - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών, Οικον. & Σπουδών Πληρ. - Απαντήσεις

Θεωρητικής κατεύθυνσης

Νεοελληνική Λογοτεχνία (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Νεοελληνική Λογοτεχνία (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Λατινικά Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Λατινικά Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Σπουδών οικονομίας και πληροφορικής

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Εκφωνήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Απαντήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Εκφωνήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Απαντήσεις

Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών, Οικον. & Σπουδών Πληροφ. - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών, Οικον. & Σπουδών Πληροφ. - Απαντήσεις

Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Χημεία - Βιοχημεία (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Χημεία - Βιοχημεία (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Εκφωνήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (παλαιό σύστημα) - Απαντήσεις

Εξετάσεις 2015

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα - Εκφωνήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα - Εκφωνήσεις

Φυσική Γενικής Παιδείας - Εκφωνήσεις

Φυσική Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας  - Εκφωνήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας  - Απαντήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας - Εκφωνήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας - Απαντήσεις

Θετικής κατεύθυνσης

Βιολογία - Εκφωνήσεις

Βιολογία - Απαντήσεις

Μαθηματικά - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά - Απαντήσεις

Χημεία - Εκφωνήσεις

Χημεία - Απαντήσεις

Φυσική - Εκφωνήσεις

Φυσική - Απαντήσεις

Θεωρητικής κατεύθυνσης

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Εκφωνήσεις

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά - Εκφωνήσεις

Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις

Λατινικά - Εκφωνήσεις

Λατινικά - Απαντήσεις

Ιστορία  - Εκφωνήσεις

Ιστορία  - Απαντήσεις

Τεχνολογικής κατεύθυνσης κατεύθυνσης

Χημεία - Βιοχημεία - Εκφωνήσεις

Χημεία - Βιοχημεία - Απαντήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εκφωνήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Απαντήσεις

Μαθηματικά - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά - Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία - Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία - Απαντήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον - Εκφωνήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον - Απαντήσεις

Φυσική - Εκφωνήσεις

Φυσική - Απαντήσεις

Ειδικά μαθήματα

Αγγλικά - Εκφωνήσεις

Αγγλικά - Απαντήσεις

Γαλλικά - Εκφωνήσεις

Γαλλικά  - Απαντήσεις

Γερμανικά - Εκφωνήσεις

Γερμανικά  - Εκφωνήσεις

Μαθήματα Επιλογής

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Εκφωνήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Απαντήσεις

Εξετάσεις 2014

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα - Εκφωνήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα - Απαντήσεις

Βιολογία - Εκφωνήσεις

Βιολογία - Απαντήσεις

Φυσική - Εκφωνήσεις

Φυσική - Απαντήσεις

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Απαντήσεις

Ιστορία - Εκφωνήσεις

Ιστορία - Απαντήσεις

Θετικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά - Απαντήσεις

Βιολογία -Εκφωνήσεις

Βιολογία -Απαντήσεις

Χημεία - Εκφωνήσεις

Χημεία - Απαντήσεις

Φυσική - Εκφωνήσεις

Φυσική -Απαντήσεις

Θεωρητικής κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά - Εκφωνήσεις

Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Εκφωνήσεις

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Απαντήσεις

Λατινικά - Εκφωνήσεις

Λατινικά - Απαντήσεις

Ιστορία - Εκφωνήσεις

Ιστορία - Απαντήσεις

Τεχνολογικής κατεύθυνσης κατεύθυνσης

Μαθηματικά  - Εκφωνήσεις

Μαθηματικά - Απαντήσεις

Χημεία - Βιοχημεία - Εκφωνήσεις

Χημεία - Βιοχημεία - Απαντήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εκφωνήσεις

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία - Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία - Απαντήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον - Εκφωνήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον - Απαντήσεις

Φυσική - Εκφωνήσεις

Φυσική - Απαντήσεις

Ειδικά μαθήματα

Αγγλικά - Εκφωνήσεις

Αγγλικά - Απαντήσεις

Γαλλικά - Εκφωνήσεις

Γαλλικά - Απαντήσεις

Γερμανικά - Εκφωνήσεις

Γερμανικά - Απαντήσεις

Μαθήματα Επιλογής

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Εκφωνήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Απαντήσεις


ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ. 71601

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ: 2810-398100
Fax: 2810-398015
Marketing: 2810-398112-113
Αγγελίες: 2810-398101, 152

[email protected]
[email protected]
Powered by Media Graphics
Άδειες