Πως να συμπληρώσετε την αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Πως να συμπληρώσετε την αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές

Για τη συμπλήρωση της αίτησης για τις Στρατιωτικές Σχολές 2017, προκειμένου η ηλεκτρονική αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows

2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF-XChange Viewer

3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2

4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Τονίζεται ότι πλέον το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου/ας, µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr) όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, (δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικά) ΑΛΛΑ εκτυπώνεται συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική µέριµνα - εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου)] και υποβάλλεται ταχυδρομικά μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά την καθοριζόμενη διαδικασία.

Με τον όρο Σχολή πρώτης προτίµησης στην εγκύκλιο, εννοείται η σχολή η οποία δηλώνεται ως πρώτη επιλογή στο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του υποψηφίουκαι όχι απαραίτητα η πρώτη σχολή που θα δηλωθεί στο µηχανογραφικό δελτίο που θα συµπληρώσει ο υποψήφιος στο Λύκειό του.

Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίµησης κάποια άλλη σχολή, αυτοί θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοµετρικές δοκιµασίες µε µέριµνα της ΔΑΕ/Β1.

Πηγή: panelladikes24.blogspot.gr


ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙ. ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ. 71601

Μετάβαση στο πλήρες site
Τηλ: 2810-398100
Fax: 2810-398015
Marketing: 2810-398112-113
Αγγελίες: 2810-398101, 152

[email protected]
[email protected]
Powered by Media Graphics
Άδειες